Archiwalna Strona Boleszkowice
Dziś jest: Wtorek 20 lipca 2021, imieniny: Czesława i Hieronima

Obsluga techniczna
ALFA TV

Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023

 


07.11.2017

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice – rozpoczęte .

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2023, mającym na celu podjęcie działań w zakresie określenia obszarów wymagających rewitalizacji, ze względu na koncentrujące się zjawiska kryzysowe w naszej gminie. Dnia 7 listopada o godzinie 14 w Sali narad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie oraz szkolenie członków Zespołu ds. Rewitalizacji, czyli podmiotu opiniodawczego skupiającego lokalnych liderów, którzy bezpośrednio będą zaangażowani w proces przygotowania programu rewitalizacji pod przewodnictwem Wójta Gminy Boleszkowice – Jana Krzywickiego. Uczestnicy spotkania zostali przeszkoleni w zakresie podstaw teoretycznych procesu rewitalizacji oraz wdrożeni w cały proces rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wyznaczania obszaru rewitalizacji  z wykorzystaniem wskaźników. W trakcie szkolenia członkowie Zespołu dyskutowali nad potencjałami lokalnymi, do których zaliczone zostały obszary przyrodnicze gminy, skoncentrowane nad rzekami Odrą i Myśla oraz występujący na obszarze gminy Szlak Templariuszy. Niniejsze potencjały mogą stać się podstawą wdrażanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Uczestnicy spotkania dostrzegali szansę odnowy kryzysowych obszarów poprzez takie przedsięwzięcia jak stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz działania zmierzające do wykorzystania infrastruktury po byłym PGR. Szeroka dyskusja prowadzona podczas spotkania zaowocowała powstaniem pierwszych założeń dotyczących procesu rewitalizacji, które będą weryfikowane na kolejnych etapach. Pragniemy zachęcić również mieszkańców do włączenia się do niniejszego procesu, poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice.

Projekt pn. „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice” dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

 

Urząd Gminy Boleszkowice

galeria


 

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2017 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji - pobierz


13.11.2017r.
Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu realizowanym w ramach opracowania  Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice. Niniejszy dokument będzie podstawą do aplikowania o środki unijne, które posłużą do odnowienia publicznych przestrzeni, budynków, ale również zwiększenia ilości atrakcyjnych dla mieszkańców wydarzeń.

Ze względu na chęć zebrania uwag mieszkańców, zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie oraz udzielenie odpowiedzi pozwalających na efektywniejsze przygotowanie programu rewitalizacji. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.

Projekt pn. „Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice” dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:


Dnia 27 listopada bieżącego roku w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach odbyło się szkolenie Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach przygotowań Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Szkolenie pt. Procesy społeczne i diagnoza społeczna w kontekście procesu rewitalizacji. dotyczyło trzech aspektów:

  1. Zjawiska społeczne w kontekście procesów rewitalizacji – wykluczenie społeczne, bezrobocie, ubóstwo
  2. Elementy diagnozy społecznej w procesie rewitalizacji.
  3. Analiza problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i infrastrukturalnych.

W ramach pierwszego wątku uczestnicy szkolenia mieli możliwość dyskutować nad istotnymi problemami społecznymi, które są przedmiotem analizy w ramach działań rewitalizacyjnych. Uczestnicy brali czynny udział w zadaniach warsztatowych, które dotyczyły między innymi znaczenia procesów grupowych, jednostki i grupy w życiu społecznym,  a tym samym osób i grup wykluczonych społecznie bądź zagrożonych społecznym wykluczeniem.

W drugiej części zostały przedstawione zasady przygotowania diagnozy społecznej dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice, która dotyczy uwarunkowań społecznych, uwarunkowań gospodarczych, uwarunkowań środowiskowych, uwarunkowań przestrzenno – funkcjonalnych oraz uwarunkowań technicznych. Uczestnicy szkolenia dyskutowali nad obszarami zdegradowanymi na terenie Gminy oraz wyróżniającymi ich problemami.

Trzecia część szkolenia dotyczyła dyskusji nad problemami analizowanymi w ramach działań rewitalizacyjnych. Uczestnicy szkolenia w ramach zadań warsztatowych w małych grupach oraz w parach ustalali najbardziej widoczne problemy w obrębie diagnozowanych uwarunkowań.

Znajomość procesów grupowych pomaga w ustaleniu problemów, które występują w obszarach zdegradowanych i może się przyczynić do ich wykrywania w trakcie konsultacji społecznych, w związku z tym niniejsze szkolenie wniosło wysoką wartość w prowadzone na terenie gminy procesy partycypacji społecznej.

 

galeria

Urząd Gminy BoleszkowiceKonsultacje dot. Projektu Lokalnego Programu rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice" - pobierz

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2023 - pobierz

Formularz konsultacyjny - pobierz

Raport z procesu konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 - pobierz

spotkanie otwarte w dniu 15 stycznia br. dot. konsultacji LPR

 


Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2023

Pobierz


Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 - pobierz

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona