Archiwalna Strona Boleszkowice
Dziś jest: Wtorek 20 lipca 2021, imieniny: Czesława i Hieronima

Obsluga techniczna
ALFA TV

Opis

Fundacja Kształcenia Kreatywnego w Górzycy w dn. 27.03.2013 r. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Boleszkowice (powiat myśliborski, woj. Zachodniopomorskie) w okresie od 01.04.2013 do 28.02.2015 r. i jest skierowany do 266 uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach oraz do 20 nauczycieli. Całkowity budżet projektu wynosi 1 009 652,35 PLN, z czego 946 602,35 PLN stanowi dofinansowanie, a 63 050,00 PLN to wkład własny Beneficjenta i Partnera projektu. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Boleszkowicach oraz podniesienie jakości kształcenia w ww. szkołach poprzez wdrożenie dwóch programów rozwojowych.

W ramach projektu w pierwszej kolejności zgodnie z harmonogramem zostaną przeprowadzone szkolenia z budowania zespołu oraz innowacyjnych metod nauczania obejmujące m.in. Trening twórczości, Tworzenie autorskich programów nauczania, Praca metodą projektów oraz szkolenia z budowania zespołu. Dyrektorzy szkół skorzystają z coachingu z zakresu umiejętności zarządzania kadrą i rozwoju zawodowego oraz ze specjalistycznego doradztwa, w ramach, którego powstaną plany rozwoju szkoły zawierające plan podziału zadań, odpowiedzialności, monitoring i ewaluację planu. Ponad to nauczyciele skorzystają z wyjazdu studyjnego do Radowa Małego, którego celem jest pokazanie i zainspirowanie nauczycieli innowacyjnymi metodami nauczania prowadzonymi w innych placówkach edukacyjnych.

Poza ww. opisanymi działaniami skierowanymi do dyrektorów i nauczycieli projekt ma przede wszystkim na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Boleszkowicach poprzez realizację szeregu zajęć pozalekcyjnych, m.in. kształtujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, podnoszących wiedzę o możliwościach wyboru ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego, rozwijających umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego przy użyciu interaktywnych programów nauczania i tablicy interaktywnej, kształtujących i rozwijające umiejętność czytania, pisania i rozumowania, kształcących umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, kształcących umiejętność stosowania nowych technologii i urządzeń ICT – mobilna edukacja. Oprócz przedstawionych zajęć dla uczniów zaplanowano mnóstwo interesujących wycieczek, m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Wolińskiego Parku Narodowego, do teatrów i filharmonii oraz zakładów pracy, itp.

W ramach projektu zostaną doposażone szkoły w Boleszkowicach poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnego sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi. Uczniowie będą pracować przyużyciu tablic interaktywnych, tabletów, projektorów, drukarek, kamer i aparatów fotograficznych. Wszystko po to, aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkół w Boleszkowicach oraz zainteresować uczniów zajęciami i pobudzić ich do aktywności. Dzięki możliwościom zaproponowanym w projekcie uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje, podnosić kompetencje, jak również wyrównywać szanse edukacyjne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona