Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. już wkrótce rozpocznie nabory do dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których przewiduje się udzielanie bezzwrotnych dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” skierowany jest do:

  • osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie w wyniku COVID-19 lub
  • osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo należących do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością.

więcej informacji - kliknij

 

Projekt „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” skierowany jest osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających maksymalnie średnie wykształcenie, w tym studentów studiów zaocznych pierwszego stopnia), które utraciły zatrudnienie w wyniku COVID-19.

Więcej informacji - kliknij

W ramach projektów Uczestnicy mogą uzyskać m.in. bezzwrotne dotacje w kwocie 23 050,00 zł, a także wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy do kwoty 2 500,00 zł netto/miesiąc na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością w tym m.in. koszty ZUS, prowadzenia księgowości, paliwo itp.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.