Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Kalendarium

Kalendarium

 • XII-XIII pierwsze wzmianki o okolicach Boleszkowic
 • 1252 wzmianka o Boeszkowicach jako osadzie rolniczo-rycerskiej
 • 1253 ziemia mieszkowicko - boleszkowicka przekazana Templariuszom znajduje się w rękach margrabiów brandenburskich
 • 1320-1323 ziemia chojeńska w posiadaniu książąt pomorskich
 • 1329 walki Władysława Łokietka o włączenie nowej marchii i Ziemi Chojeńskiej do Polski zakończone niepomyślnym pokojem zawartym w Brzozowie
 • 1337 nadanie Boleszkowicom praw miejskich
 • 1343 włączenie do posiadłości nowej marchii
 • XV w. budowa kościoła
 • 1402 cesarz Luksemburczyk sprzedaje Ziemię Chojeńską Zakonowi Krzyżackiemu
 • 1470 kontur Joanitów z Chwarszczan organizuje opozycję przeciw elektorowi Albrechtowi Achillesowi
 • 1493 spalenie Boleszkowic przez Husytów
 • 1570-1618 rozwój gospodarki folwarcznej
 • 1618-1648 wojna trzydziestoletnia, Szwedzi nisczą gospodarkę wyludniają w 50% okolice
 • 1730 szybki rozwój gospodarki rolnej
 • 1736 wielka powódź we wsiach nadodrzańskich
 • 1756-1763 wojna siedmioletnia. Bitwa w rejonie Chwarszczan i Sarbinowa między wojskami Prus i Rosji
 • 1806 ziemia chojeńska w posiadaniu wojsk francuskich i Napoleona. Boleszkowice liczą 929 mieszkańców
 • 1823-1845 budowa drogi bitej do Kostrzyna i Mieszkowic
 • 1836 likwidacja Powiatu Kostrzyn zwiększa posiadłości Boleszkowic
 • 1847 wielka epidemia
 • 1850 Boleszkowice liczą 1093 domy i 2198 mieszkańców, posiadają szkołę podstawową
 • 1876 oddanie Linii Kolejowej łączącej Kostrzyn z Chojną
 • 1910 otwarcie prywatnej szkoły średniej, liczba mieszkańców Boleszkowic liczy 1850
 • 1939 upadek przemysłu drobnego i rzemiosła. Spadek liczby mieszkańców do 1530
 • 2.II.1945 wyzwolenie Boleszkowic i powrót do Macierzy
 • 1946 uruchomienie poczty i piekarni
 • 1947 uruchomienie młyna
 • 1960 otwarcie kina "Graniczne"
 • 1964 wybudowanie zlewni mleka
 • 1965 wyasfaltowanie ulic
 • 1966 wybudowanie sklepów spożywczych
 • 1968 wybudowanie restauracji "Osadnik"
 • 1970 wybudowanie placówki MBM
 • 1971 założeni4e filii banku spółdzielczego
 • 1972 zmeliorowanie pól
 • 1 stycznia 1972 - utrata praw miejskich
 • 1974 załażenie wodociągów wiejskich
 • 1976 wybudowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia
 • 1978 oddanie do użytku budynku Urzędu Gminy
 • 1979 wybudowanie bloku mieszkalnego dla pracowników administracji
 • Wybudowanie remizy OSP
 • Wybudowanie Osiedla 40 Lecia
 • Wybudowanie oczyszczalni ścieków
 • 1996 likwidacja Jednostki Wojskowej

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.