Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Kalendarium

Kalendarium

 • XII-XIII pierwsze wzmianki o okolicach Boleszkowic
 • 1252 wzmianka o Boeszkowicach jako osadzie rolniczo-rycerskiej
 • 1253 ziemia mieszkowicko - boleszkowicka przekazana Templariuszom znajduje się w rękach margrabiów brandenburskich
 • 1320-1323 ziemia chojeńska w posiadaniu książąt pomorskich
 • 1329 walki Władysława Łokietka o włączenie nowej marchii i Ziemi Chojeńskiej do Polski zakończone niepomyślnym pokojem zawartym w Brzozowie
 • 1337 nadanie Boleszkowicom praw miejskich
 • 1343 włączenie do posiadłości nowej marchii
 • XV w. budowa kościoła
 • 1402 cesarz Luksemburczyk sprzedaje Ziemię Chojeńską Zakonowi Krzyżackiemu
 • 1470 kontur Joanitów z Chwarszczan organizuje opozycję przeciw elektorowi Albrechtowi Achillesowi
 • 1493 spalenie Boleszkowic przez Husytów
 • 1570-1618 rozwój gospodarki folwarcznej
 • 1618-1648 wojna trzydziestoletnia, Szwedzi nisczą gospodarkę wyludniają w 50% okolice
 • 1730 szybki rozwój gospodarki rolnej
 • 1736 wielka powódź we wsiach nadodrzańskich
 • 1756-1763 wojna siedmioletnia. Bitwa w rejonie Chwarszczan i Sarbinowa między wojskami Prus i Rosji
 • 1806 ziemia chojeńska w posiadaniu wojsk francuskich i Napoleona. Boleszkowice liczą 929 mieszkańców
 • 1823-1845 budowa drogi bitej do Kostrzyna i Mieszkowic
 • 1836 likwidacja Powiatu Kostrzyn zwiększa posiadłości Boleszkowic
 • 1847 wielka epidemia
 • 1850 Boleszkowice liczą 1093 domy i 2198 mieszkańców, posiadają szkołę podstawową
 • 1876 oddanie Linii Kolejowej łączącej Kostrzyn z Chojną
 • 1910 otwarcie prywatnej szkoły średniej, liczba mieszkańców Boleszkowic liczy 1850
 • 1939 upadek przemysłu drobnego i rzemiosła. Spadek liczby mieszkańców do 1530
 • 2.II.1945 wyzwolenie Boleszkowic i powrót do Macierzy
 • 1946 uruchomienie poczty i piekarni
 • 1947 uruchomienie młyna
 • 1960 otwarcie kina "Graniczne"
 • 1964 wybudowanie zlewni mleka
 • 1965 wyasfaltowanie ulic
 • 1966 wybudowanie sklepów spożywczych
 • 1968 wybudowanie restauracji "Osadnik"
 • 1970 wybudowanie placówki MBM
 • 1971 założeni4e filii banku spółdzielczego
 • 1972 zmeliorowanie pól
 • 1 stycznia 1972 - utrata praw miejskich
 • 1974 załażenie wodociągów wiejskich
 • 1976 wybudowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia
 • 1978 oddanie do użytku budynku Urzędu Gminy
 • 1979 wybudowanie bloku mieszkalnego dla pracowników administracji
 • Wybudowanie remizy OSP
 • Wybudowanie Osiedla 40 Lecia
 • Wybudowanie oczyszczalni ścieków
 • 1996 likwidacja Jednostki Wojskowej

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.