Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Położenie i powierzchnia

Gmina Boleszkowice leży w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie myśliborskim w odległości 100 km na południe od Szczecina i 50 km na północny zachód od Gorzowa Wlkp.

Teren gminy przecina droga krajowa nr 31 łącząca Szczecin z Kostrzynem oraz linia kolejowa Kostrzyn – Szczecin, będąca jedną z dwóch magistrali węglowych prowadzących ze Śląska do Szczecina i Świnoujścia. Boleszkowice graniczą od wschodu z gminą Dębno (powiat myśliborski), od północnego zachodu z gminą Mieszkowice (powiat gryfiński), a od południa z miastem Kostrzyn. Południowa granica gminy jest jednocześnie granicą województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Południowo-zachodnia granica przebiega wzdłuż rzeki Odry i jest jednocześnie granicą państwową z Republiką Federalną Niemiec. W sąsiednich gminach funkcjonują 3 przejścia graniczne, obsługujące zarówno ruch towarowy i osobowy. Takie położenie stwarza dogodne warunki na wzmacnianie kontaktów z Niemcami, co może pozytywnie wpływać na rozwój gminy.

 

 

Powierzchnia gminy wynosi 13 407 ha. Większość obszaru pokrywają lasy (ok. 52,52%), pozostałą część stanowią użytki rolne (ok. 34,77%), wody (ok. 1,07%) oraz inne tereny (m.in. zabudowane i zurbanizowane, nieużytki) – ok. 11,63%. W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Wysoka, Reczyce, a siedzibą władz jest miejscowość Boleszkowice.

 

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.