Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Położenie i powierzchnia

Gmina Boleszkowice leży w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie myśliborskim w odległości 100 km na południe od Szczecina i 50 km na północny zachód od Gorzowa Wlkp.

Teren gminy przecina droga krajowa nr 31 łącząca Szczecin z Kostrzynem oraz linia kolejowa Kostrzyn – Szczecin, będąca jedną z dwóch magistrali węglowych prowadzących ze Śląska do Szczecina i Świnoujścia. Boleszkowice graniczą od wschodu z gminą Dębno (powiat myśliborski), od północnego zachodu z gminą Mieszkowice (powiat gryfiński), a od południa z miastem Kostrzyn. Południowa granica gminy jest jednocześnie granicą województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Południowo-zachodnia granica przebiega wzdłuż rzeki Odry i jest jednocześnie granicą państwową z Republiką Federalną Niemiec. W sąsiednich gminach funkcjonują 3 przejścia graniczne, obsługujące zarówno ruch towarowy i osobowy. Takie położenie stwarza dogodne warunki na wzmacnianie kontaktów z Niemcami, co może pozytywnie wpływać na rozwój gminy.

 

 

Powierzchnia gminy wynosi 13 407 ha. Większość obszaru pokrywają lasy (ok. 52,52%), pozostałą część stanowią użytki rolne (ok. 34,77%), wody (ok. 1,07%) oraz inne tereny (m.in. zabudowane i zurbanizowane, nieużytki) – ok. 11,63%. W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Wysoka, Reczyce, a siedzibą władz jest miejscowość Boleszkowice.

 

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.