Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Wykaz numerów telefonów służbowych

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr. telefonu

1.

Marek Czypar

 Wójt

601 730 390

2.

Anna Sobczyńska

Sekretarz

797 464 076

3.

Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz

Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach

506 449 815

4.

Włodzimierz Mazur

Inspektor ds. budownictwa

607 580 100

5.

Ewa Walczak

kierownik referatu organizacyjnego

789 286 298

6.

Krzysztof Fira

kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

607 560 160

7.

Krzysztof Fira

Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

783 125 121

8.

Marcin Lazer

kierownik referatu gospodarki i ochrony środowiska, gospodarka nieruchomościami, melioracja i ochrona środowiska

506 506 079

9.

Sylwia Pelczarska

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach

506 506 072

10.

Czesław Czerwiński

Konserwator

727 550 270

11.

Jerzy Stoparek

Kierowca

506 449 752

12.

Marcin Lazer

p.o. Kierownika ZUK w Boleszkowicach

506 449 765

 

 

Wykaz numerów telefonów służbowych Sołtysów na terenie Gminy Boleszkowice

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Sołectwo

Nr. telefonu

1.

Ryszard Stoparek

Przewodniczący Rady Gminy

-----------------------------

798226150

2.

Edward Nowak

Sołtys

Chlewice

506449760

3.

Dorota Sadowska

Sołtys

Chwarszczany

797464980

4.

Krzysztof Matuszewski

Sołtys

Gudzisz

506449774

5.

Krystyna Gulajew

Sołtys

Kaleńsko

506449785

6.

Sabina Bednarz

Sołtys

Namyślin

506449787

7.

Teresa Kozik

Sołtys

Porzecze

506449794

8.

Halina Franczuk

Sołtys

Reczyce

506449801

9.

Jolanta Szczepaniak

Sołtys

Wysoka - Wyszyna

506449802

10.

Marzenna Migacz

Sołtys

Boleszkowice

797464268

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.