Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Boleszkowice

Sołtys: Marzenna Migacz

Facebook

 

Rys historyczny

Prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Boleszkowicach pochodzi z 1252 roku. Była to wówczas osada rolniczo-rycerska, która pierwotnie nosiła nazwę Bolescoviz. Od roku 1253 Boleszkowice dostały się pod władanie Brandenburgii. W połowie XIV wieku miejscowość określano jako oppidum (miasteczko bez praw miejskich). Na przestrzeni kolejnych wieków Boleszkowice kilkakrotnie zmieniały właścicieli, znalazły się pod władaniem m.in. zakonu krzyżackiego, potem joannitów, aż w końcu stały się własnością elektorską. Na przełomie XV i XVI wieku wprowadzono tu system gospodarki folwarcznej i od tego czasu miejscowość stała się ośrodkiem o charakterze rolniczo-hodowlanym i już nigdy nie nabyła pełnych praw miejskich. W czasie wojny trzydziestoletniej Boleszkowice uległy poważnym zniszczeniom, a w latach 1756-1763 miasteczko strawił pożar wywołany przez wojska rosyjskie. Przełom XVIII i XIX wieku to przyniósł dość szybki rozwój Boleszkowic, powstawały nowe zabudowania, utwardzano drogi, utworzono połączenia do sąsiednich miast, a pod koniec XIX wieku utworzono linię kolejową łączącą Szczecin ze Śląskiem. I wojna  światowa nie przyniosła większych zniszczeń, jednak w kolejnych latach Boleszkowice straciły dawny charakter miejski. Po II wojnie światowej miejscowość została przyłączona do Polski. 

Plac Bolesława Chrobrego w 1937 roku

Źródło: zachodniopomorskie.fotopolska.eu/326070,foto.html

 

Od początku istnienia Boleszkowice wielokrotnie zmieniały nazwę (do 1945 r. było to Fürstenfelde). Miejscowość zachowała średniowieczny układ urbanistyczny z czytelnym systemem ulic i centralnym placem (pl. Bolesława Chrobrego), który pełnił pierwotnie funkcję rynku. Miasto nigdy nie rozwinęło się w pełni i nie posiadało murów obronnych, a jedynie wał, wokół którego znajdował się rów z wodą. Pierwotnie do Boleszkowic prowadziły trzy bramy (od wschodu, od południa i od północnego-zachodu). W południowo-zachodniej części znajdował się zamek (niem. Kiliansburg), który został zburzony na początku XVI wieku a dziś widoczne są jedynie pozostałości w postaci kopca ziemnego.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.