Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Boleszkowice

Sołtys: Marzenna Migacz

tel.: 797464268

Facebook

 

Rys historyczny

Prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Boleszkowicach pochodzi z 1252 roku. Była to wówczas osada rolniczo-rycerska, która pierwotnie nosiła nazwę Bolescoviz. Od roku 1253 Boleszkowice dostały się pod władanie Brandenburgii. W połowie XIV wieku miejscowość określano jako oppidum (miasteczko bez praw miejskich). Na przestrzeni kolejnych wieków Boleszkowice kilkakrotnie zmieniały właścicieli, znalazły się pod władaniem m.in. zakonu krzyżackiego, potem joannitów, aż w końcu stały się własnością elektorską. Na przełomie XV i XVI wieku wprowadzono tu system gospodarki folwarcznej i od tego czasu miejscowość stała się ośrodkiem o charakterze rolniczo-hodowlanym i już nigdy nie nabyła pełnych praw miejskich. W czasie wojny trzydziestoletniej Boleszkowice uległy poważnym zniszczeniom, a w latach 1756-1763 miasteczko strawił pożar wywołany przez wojska rosyjskie. Przełom XVIII i XIX wieku to przyniósł dość szybki rozwój Boleszkowic, powstawały nowe zabudowania, utwardzano drogi, utworzono połączenia do sąsiednich miast, a pod koniec XIX wieku utworzono linię kolejową łączącą Szczecin ze Śląskiem. I wojna  światowa nie przyniosła większych zniszczeń, jednak w kolejnych latach Boleszkowice straciły dawny charakter miejski. Po II wojnie światowej miejscowość została przyłączona do Polski. 

Plac Bolesława Chrobrego w 1937 roku

Źródło: zachodniopomorskie.fotopolska.eu/326070,foto.html

 

Od początku istnienia Boleszkowice wielokrotnie zmieniały nazwę (do 1945 r. było to Fürstenfelde). Miejscowość zachowała średniowieczny układ urbanistyczny z czytelnym systemem ulic i centralnym placem (pl. Bolesława Chrobrego), który pełnił pierwotnie funkcję rynku. Miasto nigdy nie rozwinęło się w pełni i nie posiadało murów obronnych, a jedynie wał, wokół którego znajdował się rów z wodą. Pierwotnie do Boleszkowic prowadziły trzy bramy (od wschodu, od południa i od północnego-zachodu). W południowo-zachodniej części znajdował się zamek (niem. Kiliansburg), który został zburzony na początku XVI wieku a dziś widoczne są jedynie pozostałości w postaci kopca ziemnego.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.