Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Plan Ogólny Gminy Boleszkowice

CO TO JEST PLAN OGÓLNY ?

W dniu 24 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące Reformy Planowania Przestrzennego. Jednym z kluczowych aspektów reformy jest konieczność sporządzenia przez Gminy Planu Ogólnego w terminie do 31 grudnia 2025 r.

Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie on aktem prawa miejscowego. Będzie wiążący przy sporządzaniu szczegółowego planu miejscowego oraz będzie stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokument ten z założenia  ma być bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą w nim wyznaczane kierunki rozwoju gminy, lecz Gmina zostanie podzielona na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in.:

- strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

- strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

- strefę wielofunkcyjną z zabudową zagrodową,

- strefę usługową,

- strefa produkcji rolniczej,

- strefę zieleni i rekreacji,

- strefę komunikacyjną.

Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego będzie składać z etapów wskazanych poniżej.

WAŻNE!!!

! Do Planu Ogólnego nie będzie można dodać terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową bez uzasadnienia. Reforma planowania przestrzennego wprowadziła obowiązek bilansowania wszystkich terenów w oparciu o aktualną i prognozowaną liczbę mieszkańców gminy.

! Przepisy dotyczące planu ogólnego zawierają wzory w oparciu, o które będą sporządzone wyliczenia zapotrzebowania na nowe tereny budowlane.

! Plan ogólny będzie w sposób jednoznaczny określał nie tylko, gdzie będzie można się budować, ale także jaki charakter będzie miała nowa zabudowa (w tym jej funkcja i podstawowe wskaźniki zagospodarowania).

! Plan ogólny będzie kształtował poszczególne tereny i będzie miał wpływ na charakter rozwoju gminy. Złożenie wniosku to odpowiedni moment, aby wyrazić swoje zdanie, na temat zagospodarowania na swojej działce i w jej otoczeniu.

Etapy prac:

Etap 1: przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego, zbieranie wniosków, prace projektowe

Uchwała nr LIV/393/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Boleszkowice pobierz
POG_Boleszkowice_w_opracowaniu gml pobierz
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy gminy Boleszkowice pobierz
Formularz dotyczący sporządzania aktu planowania przestrzennego pobierz
Harmonogram spotkań w poszczególnych sołectwach, dotyczących procedury sporządzenia Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Boleszkowice pobierz
Prezentacja - Sporządzanie Planu Ogólnego Gminy Boleszkowice pobierz

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.