Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

„Ciepłe Mieszkanie”

21.07.2022r. został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowy program „Ciepłe Mieszkanie”.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wymianę okien i drzwi zew.  

Program realizowany jest w formie dotacji i skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać ze środków udostępnionych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a następnie udzielić dotacji beneficjentom końcowym, tj. osobom fizycznym spełniającym wymogi Programu.

Dlatego też, Gmina Boleszkowice rozpoczyna przygotowania do realizacji przedmiotowego programu poprzez zebranie informacji o zainteresowanych potencjalnych beneficjentach chcących skorzystać z dofinansowania.

W tym celu prosimy wszystkie zainteresowane osoby o  wypełnienie deklaracji o zamiarze przystąpienia do programu (Deklaracja)   i dostarczenia jej do  Urzędu Gminy Boleszkowice osobiście, poczta bądź za pomocą skrzynki e-mail.

Na podstawie zebranych informacji o ilości chętnych i zakresie planowanych prac, Gmina Boleszkowice będzie wnioskowała do WFOŚiGW    w Szczecinie o dotację. Bo to do Gminy chętni beneficjenci będą składali wnioski i to Gmina będzie wypłacała dofinansowanie.

Właściciele lokalu muszą posiadać tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Boleszkowice. 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dotacje będzie można uzyskać na:

  • Wymianę źródła ciepła na:

- pompę ciepła powietrze/woda

- pompę ciepła powietrze/powietrze

- kocioł gazowy kondensacyjny

- kocioł na pellet drzewny

- ogrzewanie elektryczne

  • Instalację c.o. i c.w.u.
  • Wentylację mechaniczna
  • Wymianę stolarki okiennej
  • Wymianę stolarki drzwiowej- drzwi zew. do lokalu

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.