Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Historia gminy po 1945 roku

Na początku lutego 1945 roku do Boleszkowic wkroczyły wojska radzieckie, zajmując miasteczko. Obszar ten znalazł się w granicach Polski. Niemieccy mieszkańcy opuścili swoje domostwa, a pierwsi osadnicy przybili tu już w maju 1945 roku. W większości były to rodziny żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego z dawnych wschodnich terenów Polski. 7 maja 1945 powstał zarząd miejski. W sierpniu zaczęto wydawać lokalną gazetę „Osadnik Wojskowy” a 4 września otworzono 4-oddziałową szkołę podstawową. Kościół w Boleszkowicach początkowo jest obsługiwany przez księdza z Mieszkowic, a w późniejszym czasie włączono go do parafii w Dębnie. Świątynię konsekrowano 13 czerwca 1946 roku, a parafię pw. św. Antoniego erygowano 1 czerwca 1951 roku. W latach 1945-1946 utworzono posterunek milicji i agencję pocztową.

Gminę Boleszkowice, w skład której wchodzi 9 gromad utworzono 1 sierpnia 1948 roku. W 1954 roku zlikwidowano gminy, a w miejsce gminy Boleszkowice powstały 2 jednostki: miasto Boleszkowice i Gromadzka Rada Narodowa w Namyślinie. 1 stycznia 1972 roku zniesiono miasto Boleszkowice. W latach 70. Oddano w Boleszkowicach powstały: Gminny Ośrodek Zdrowia, nowy budynek Urzędu Gminy, osiedle mieszkaniowe, remiza OSP oraz budynek mieszkalny dla pracowników administracji.

W latach powojennych swoją działalność rozpoczęły liczne organizacje i instytucje, których działalność na stałe wpisała się w najnowszą historię gminy, a część z nich działa do dziś. Są to m.in.:

  • Ochotnicza Straż Pożarna – utworzona w 1946 roku,
  • Zespół Szkół (obecnie Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa),
  • Przedszkole Gminne,
  • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna – biblioteka gminna w Boleszkowicach powstała już w 1949 roku, a w 1955 przekształcona została w bibliotekę miejską, równocześnie otwarto w Namyślinie bibliotekę gminną,
  • Ośrodek Zdrowia,
  • Klub Sportowy „Chrobry” Boleszkowice,
  • Zespół Śpiewaczy „Platerówki” – powstały w 1980 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury,
  • Koło Gospodyń Wiejskich i wiele innych.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.