Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Historia gminy po 1945 roku

Na początku lutego 1945 roku do Boleszkowic wkroczyły wojska radzieckie, zajmując miasteczko. Obszar ten znalazł się w granicach Polski. Niemieccy mieszkańcy opuścili swoje domostwa, a pierwsi osadnicy przybili tu już w maju 1945 roku. W większości były to rodziny żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego z dawnych wschodnich terenów Polski. 7 maja 1945 powstał zarząd miejski. W sierpniu zaczęto wydawać lokalną gazetę „Osadnik Wojskowy” a 4 września otworzono 4-oddziałową szkołę podstawową. Kościół w Boleszkowicach początkowo jest obsługiwany przez księdza z Mieszkowic, a w późniejszym czasie włączono go do parafii w Dębnie. Świątynię konsekrowano 13 czerwca 1946 roku, a parafię pw. św. Antoniego erygowano 1 czerwca 1951 roku. W latach 1945-1946 utworzono posterunek milicji i agencję pocztową.

Gminę Boleszkowice, w skład której wchodzi 9 gromad utworzono 1 sierpnia 1948 roku. W 1954 roku zlikwidowano gminy, a w miejsce gminy Boleszkowice powstały 2 jednostki: miasto Boleszkowice i Gromadzka Rada Narodowa w Namyślinie. 1 stycznia 1972 roku zniesiono miasto Boleszkowice. W latach 70. Oddano w Boleszkowicach powstały: Gminny Ośrodek Zdrowia, nowy budynek Urzędu Gminy, osiedle mieszkaniowe, remiza OSP oraz budynek mieszkalny dla pracowników administracji.

W latach powojennych swoją działalność rozpoczęły liczne organizacje i instytucje, których działalność na stałe wpisała się w najnowszą historię gminy, a część z nich działa do dziś. Są to m.in.:

  • Ochotnicza Straż Pożarna – utworzona w 1946 roku,
  • Zespół Szkół (obecnie Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa),
  • Przedszkole Gminne,
  • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna – biblioteka gminna w Boleszkowicach powstała już w 1949 roku, a w 1955 przekształcona została w bibliotekę miejską, równocześnie otwarto w Namyślinie bibliotekę gminną,
  • Ośrodek Zdrowia,
  • Klub Sportowy „Chrobry” Boleszkowice,
  • Zespół Śpiewaczy „Platerówki” – powstały w 1980 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury,
  • Koło Gospodyń Wiejskich i wiele innych.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.