Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Podpisano umowę na „Modernizację drogi powiatowej (ul. Leśnej) w Boleszkowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”

W dniu 1 grudnia br. w Boleszkowicach została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji polegającej na „Modernizacji drogi powiatowej (ul. Leśnej) w Boleszkowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”.

Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Kustosz oraz Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kultury w Boleszkowicach Pani Małgorzata Koszczoł i Pani Sylwia Pelczarska. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji w ciągu drogi powiatowej (ul. Leśnej) na odcinku 311 metrów powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który połączy obszar zabudowany przy ul. Leśnej z istniejącą trasą Nordic Walking „Pradolina Odry”. 

Projekt przyczyni się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej aktywne zagospodarowanie czasu wolnego przez mieszkańców naszej gminy.

Całkowita wartość zadania to 234902,78 zł z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 to kwota 223 157,00 zł, pozostałe środki będzie stanowił wkład własny stowarzyszenia.    

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.