Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach informuje, że z dniem 8.10.2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa opłat za ścieki zgodnie z decyzją nr SZ.RZT.70.95.2021.AB Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Generalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na podstawie art. 25b ust. 1, art. 24c ust. 3 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) w związku z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.735)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w dniu 30.09.2021r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej decyzje o taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach z dnia 02.06.2021r., organ regulacyjny tj. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, zatwierdził taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Boleszkowice na okres 3 lat.

 

Taryfy wchodzą w życie z dniem 8 października 2023 roku i obowiązują na okres:

 

Data od  - do

Cena netto

Cena brutto

08.10.2023 r. - 07.10.2024 r.

7,38 zł

7,97 zł

 

 

Pełniący obowiązki Kierownika

Zakładu Usług Komunalnych

w Boleszkowicach

mgr Marcin Lazer

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.