Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Zbiórka odpadów wielogabarytowych

Drodzy mieszkańcy Gminy Boleszkowice, w dniach od 26 do 30 września 2022 r. odbędzie się odbiór gabarytów bezpośrednio z nieruchomości, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 26 wrzesień – Wyszyna, Wysoka, Wierutno, Chwarszczany,
  • 27 wrzesień – Gudzisz, Reczyce, Porzecze,
  • 28 wrzesień – Namyślin, Chlewice, Kaleńsko,
  • 29 wrzesień – Boleszkowice, ulice: Artylerzystów, Kościuszki, Leśna, Obodrytów, Poniatowskiego, Poznańska, Warszawska, Wąska, Żeromskiego,
  • 30 wrzesień – Boleszkowice, ulice: Domańskiego, Lipowa, Lutyków, Osadników, Os. Jaśminowe, Plac B. Chrobrego, Polna, Spacerowa, Słoneczna, Wojska Polskiego, Żwirowa.

Odbioru gabarytów nie trzeba zgłaszać do Urzędu Gminy!!!

Przypominamy!!!

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

U W A G A!!!

W czasie zbiórki nie będą odbierane:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe, m.in. płytki, gruz, styropian, wełna mineralna itp.,
  • opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

  • odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
  • części samochodowe wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
  • odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.