Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Obrady XLIV Sesji Rady Gminy Boleszkowice

Szanowni Państwo, dnia 30 listopada 2022 roku, o godzinie 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Boleszkowicach odbędą się obrady XLIV Sesji Rady Gminy Boleszkowice.

PORZĄDEK OBRAD XLIV SESJI RADY GMINY:

1) Sprawy regulaminowe:

    1. otwarcie sesji,
    2. stwierdzenie kworum,
    3. przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2) Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

3) Przyjęcie projektu budżetu Gminy na 2023 rok.

4) Informacja z zakresu realizacji strategii rozwoju gminy pod kątem pozyskiwania środków pozabudżetowych (PROW).

5) Informacja o zadaniach i remontach realizowanych przez Gminę Boleszkowice w tym o złożonych wnioskach o dofinansowanie w/w zadań.

6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zespołu Szkół w Boleszkowicach, tematyka kontroli: „Projekt Wesołe Przedszkolaki” realizacja zadań projektu.

7) Sprawozdanie Wójta gminy Boleszkowice za okres międzysesyjny.

8) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok;

b) zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032;

c) obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok;

d) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;

e) określenia stawek podatku od środków transportowych;

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych.

9) Wolne wnioski i informacje.

10) Zamknięcie obrad.

 

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.