Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Kolejne środki trafią do Gminy Boleszkowice

We wtorek, 2 sierpnia 2022 r. Wicemarszałek Olgierd Kustosz spotkał się w Urzędzie Gminy Boleszkowice z przedstawicielami sołectw i gmin z Boleszkowic, Dębna, Myśliborza i Mieszkowic. Podpisano umowy gwarantujące przekazanie wsparcia w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022”.

W tym roku dwa sołectwa z Gminy Boleszkowice, będą mogły zrealizować swoje projekty inwestycyjne ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
 
Wśród laureatów konkursu znalazło się sołectwo Reczyce oraz sołectwo Wysoka. Wartość jednego grantu to 15 tys. zł. W ramach pozyskanych środków w Reczycach wykonany zostanie mural wraz z odnowieniem elewacji na budynku świetlicy natomiast w Wysokiej powstanie plac rekreacyjno-wypoczynkowy.
 
Podczas spotkania podpisana została również umowa na zadanie pn. „Utworzenie multifunkcyjnego toru lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Boleszkowicach”. W ramach zadania wykonana zostanie bieżnia lekkoatletyczna jednotorowa wraz ze skocznią do skoku w dal. Dofinansowanie inwestycji to 30 tys. zł.
 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.