Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Całkowita wartość: 2 085 957,00 zł

Opis Inwestycji:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Boleszkowice jest niezbędna w celu zapewnienia ciągłości w dostawie wody do mieszkańców największego sołectwa w gminie Boleszkowice. Pracujące tam urządzenia pochodzą z lat 80. i są w znacznym stopniu wyeksploatowane co może w każdej chwili doprowadzić do ich awarii o czym świadczą pojawiające się coraz większe nieszczelności w układzie, powodujące ubytek ciśnienia co jest przyczyną częstszego załączania pompy, a tym samym generuje duże zużycie energii elektrycznej co przekłada się na wzrost kosztów eksploatacji stacji. W związku z powyższym należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do wymiany urządzeń oraz dokonania niezbędnych prac modernizacyjnych samego obiektu stacji wraz z terenem do niej przyległym. W ramach realizacji projektu: Gmina planuje zmodernizować istniejący budynek SUW wraz z ogrodzeniem i chodnikiem. W budynku zostaną wymienione wszystkie urządzenia technologiczne, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, w studniach głębinowych planuje się wymianę pomp wraz z rurociągami i odbudową studni.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.