Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Zbliża się termin złożenia oświadczeń w ramach Grantów PPGR

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/PPGR/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Boleszkowice w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” beneficjent ostateczny jest zobowiązany do złożenia w okresach co 12 miesięcy oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, o utrzymywaniu otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz użytkowaniu go zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tym samym przypominamy, iż zbliża się termin na złożenie oświadczeń - po roku od otrzymania sprzętu.

Oświadczenia należy złożyć do dnia 31.08.2023 r. w Referacie Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych  Urzędu Gminy Boleszkowice.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 95 760 61 24 wew. 44.

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - pobierz

Oświadczenie - laptop (pobierz)

Oświadczenie - tablet (pobierz)

 

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.