Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Zaprzysiężenie Wójta Gminy

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w dniu 30 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Boleszkowicach odbyło się Uroczyste zaprzysiężenie Marka Czypara, nowo wybranego Wójta Gminy Boleszkowice. Na Sesję przybyli Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz osoby zaprzyjaźnione i wspierające nowo wybranego Wójta.

Zaświadczenie o wyborze Marka Czypara na Wójta Gminy Boleszkowice wręczyła Pani Jolanta Maciejewska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Następnie zostały wręczone gratulacje i kwiaty.

Nowo wybrany Wójt złożył ślubowanie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym złożył ślubowanie o treści:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy"

„Ślubuję”

Złożono także serdeczne podziękowania pełniącemu obowiązki Wójta gminy Boleszkowice Panu Krzysztofowi Prętnickiemu.

Po uroczystej części sesji przystąpiono do procedowania porządku obrad.


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.