Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Podsumowanie 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Boleszkowicach

Urząd Stanu Cywilnego w Boleszkowicach podsumował 2022 rok:

- urodziło się 18 dzieci (9 dziewczynek i 9 chłopców),
- 21 par zawarło związek małżeński (9 ślubów cywilnych i 12 ślubów konkordatowych),
- 35 osób zmarło (0-40 lat – 1 osoba, 40-60 lat – 7 osób, powyżej 60 lat – 27 osób).
 
Obchodzono uroczystości podczas, których małżeństwa świętujące 50 i więcej wspólnie przeżytych lat nagrodzone zostały medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", przyznanym przez Prezydenta RP na wniosek wojewody.
W 2022 r. takie odznaczenia otrzymały 2 pary oraz dodatkowo złożono 2 wnioski, które do dnia dzisiejszego czekają na rozpatrzenie. Medale uroczyście wręczył Wójta Gminy Boleszkowice.
 
Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Gminie Boleszkowice zameldowanych na stałe było 2 730 mieszkańców a zameldowanych czasowo 53 mieszkańców.
 
Przewagą w naszej lokalnej społeczności są mężczyźni, na 2 783 mieszkańców 1 376 to kobiety, a 1 407 to mężczyźni.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.