Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach informuje, że z dniem 8.10.2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa opłat za ścieki zgodnie z decyzją nr SZ.RZT.70.95.2021.AB Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Generalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na podstawie art. 25b ust. 1, art. 24c ust. 3 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) w związku z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.735)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w dniu 30.09.2021r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej decyzje o taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach z dnia 2.06.2021r., organ regulacyjny tj. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, zatwierdził taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Boleszkowice na okres 3 lat.

 

Taryfy wchodzą w życie z dniem 8 października 2021 roku i obowiązują na okres 3 lat.

 

Data od  - do

Cena netto

Cena brutto

08.10.2021 r. - 07.10.2022 r.

7,20 zł

7,78 zł

08.10.2022 r. - 07.10.2023 r.

7,32 zł

7,90 zł

08.10.2023 r. - 07.10.2024 r.

7,38 zł

7,97 zł

 

pełniący obowiązki Kierownika

Zakładu Usług Komunalnych

w Boleszkowicach

mgr Marcin Lazer

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.