Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

AKTUALIZACJA! Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Drodzy mieszkańcy, 4 października ogłoszono nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Boleszkowice w ilości uzależnionej od liczby oświadczeń, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).
Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej proszeni są o składanie oświadczeń w sekretariacie szkoły w terminie od 6 do 22 października 2021 r.
Rodzice uczniów uczęszczający do szkół średnich i uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność proszeni są o składanie oświadczeń w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice w terminie od 6 do 22 października 2021 r.
Wnioski dostępne także w sekretariacie szkoły, sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice oraz na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Zakupione komputery zostaną przekazane na własność osobie składającej oświadczenie.
 
Zapraszamy rodziców uczniów uprawnionych do składania oświadczeń!!
 

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

 
 
 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
Projekt 'Wesołe Przedszkolaki'
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.