Dziś jest: Sobota 08 sierpnia 2020, imieniny: Emila i Cyryla

Obsluga techniczna
ALFA TV

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

14.10.2011

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego - ds. kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat.

II. Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe;

- znajomość problematyki samorządowej;

- sprawna obsługa komputera i programów pakietu Office;

- dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją;

- komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność;

- wysoka kultura osobista;

- posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III.  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

-obsługa organizacyjno-techniczna Wójta, w tym:

-- przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami projektów zarządzeń,

-- prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i dokumentacji z tym związanej,

-przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;

-przyjmowanie listów i wniosków wpływających do Urzędu;

-prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej;

-przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem;

-prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu;

-udzielanie informacji interesantom;

-obsługa centrali telefonicznej;

-obsługa ksero i fax;

-prowadzenie rejestru delegacji;

-nadzór nad przechowywaniem i wydawaniem kluczy Urzędu;

-prowadzenie spraw kadrowych.

IV.   Wykaz niezbędnych dokumentów :

- list motywacyjny,

- c.v. (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej ,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (uwierzytelniona kopia),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

V.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28.10. 2011 roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy  lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE    Ul. Świerczewskiego 24,   74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „KONKURS na stanowisko ds. kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 )”.

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.

Wójt Gminy

Jan KrzywickiKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia