Dziś jest: Poniedziałek 25 stycznia 2021, imieniny: Pawła i Miłosza

Obsluga techniczna
ALFA TV

OGŁOSZENIE

05.01.2021

O G Ł O S Z E N I E

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Boleszkowice, iż  zgodnie z Regulaminem Utrzymania czystości i porządku w gminach uchwalonym przez Radę Gminy Boleszkowice  do obowiązku właściciela nieruchomości należy:

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych

właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa proszę wszystkich właścicieli nieruchomości do usuwania z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z chodnikami i drogami – sopli lodowych i nawisów śniegu, w przypadku ich powstania.

 

                                                      Pełniący  Funkcję Wójta Gminy Boleszkowice

                                                                            Krzysztof Prętnicki

                                                         Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia