Dziś jest: Środa 29 stycznia 2020, imieniny: Zdzisława i Franciszka

Obsluga techniczna
ALFA TV

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice

29.10.2018

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin 70 z przeznaczeniem pod działalność handlową (sklep spożywczo-przemysłowy).

 

  1. Informacje o lokalu:

1. Przedmiotem organizowanego konkursu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Świetlicy wiejskiej w m. Namyślin Nr 70 o powierzchni użytkowej 82,30 m2 składającego się z 2 pomieszczeń. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika na ściek oraz centralnego ogrzewania.

2. Lokal przeznaczony jest na działalność handlową (sklep spożywczo-przemysłowy).

3. Osoby zainteresowane powinny przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Remont oraz przystosowanie lokalu do określonej funkcji leży po stronie najemcy.

4. Okres umowy najmu: 3 lata od podpisania umowy najmu.

5. Jako kryteria wyboru ustala się:

a) stawka czynszu najmu, nie obejmuje ona (opłat dotyczących utrzymania lokalu tj. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych). Minimalną stawkę w konkursie ustala się na kwotę 987,60 zł netto;

            b) proponowany termin otwarcia działalności;

6. Przyszły najemca będzie zobowiązany:

a) przystosować lokal do swoich potrzeb bez prawa domagania się od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie robót adaptacyjnych;

b) do zawarcia umów na dostawę: energii elektrycznej wody, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości stałych.

c) do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7. Oferta winna być złożona i podpisana na druku załączonym do niniejszego ogłoszenia przez oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do oferty winno być załączone upoważnienie. W przypadku braku podpisu oferta traktowana będzie jako niekompletna i nie będzie rozpatrywana. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z opisem: „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w m. Namyślin”.

  1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.11.2018 r. do godziny 1000 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice lub drogą pocztową. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 12.11.2018 r.

  1. Informacje ogólne:

1. Wszystkich informacji o przedmiocie najmu udzieli pracownik Urzędu Gminy Boleszkowice (ZUK Boleszkowice) w godzinach otwarcia Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr telefonu 506449765 lub 506506079.

2. Oferent, który wygra konkurs zobowiązany jest podpisać umowę najmu w terminie 7 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wyniku konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.

3. Wójt Gmin Boleszkowice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przy uwzględnieniu kryteriów o których mowa w pkt I ust.5.

4. Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty należy zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania danego lokalu do prowadzenia określonej działalności. Oferent winien sprawdzić stan instalacji.

5. Konkurs nie podlega przepisom art. 37, 38 i 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami).

FORMULARZ  OFERTY ” Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w m. Namyślin” - pobierzKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia