Dziś jest: Niedziela 20 stycznia 2019, imieniny: Fabiana i Sebastiana

Obsluga techniczna
ALFA TV

Gmina Boleszkowice z Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-202

05.02.2018

Na styczniowej sesji Rada Gminy Boleszkowice przyjęła uchwałą Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2023.

W tym momencie należy zadać sobie pytanie co to jest Rewitalizacja i po co nam Lokalny Program Rewitalizacji?

Dla przypomnienia:

(…) Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania prowadzone na rzecz lokalnej społeczności, poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji (…)

Zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa gmina decydując się na podjęcie działań rewitalizacyjnych przeprowadziła analizę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz dokumentów lokalnych i ponadlokalnych pod kątem występowania stanu kryzysowego. Następnie za pomocą obiektywnych metod badawczych stwierdzono, że na terenie gminy znajdują się obszary zdegradowane. Gmina określiła ich zasięg przestrzenny oraz wskazała, która część obszarów zdegradowanych stanowić będzie obszar rewitalizacji, tj. obszar
na którym w pierwszej kolejności podjęte zostaną działania naprawcze, mające wyprowadzić dany teren ze stanu kryzysowego.

W  wyniku powyższych działań wyznaczone zostały cztery obszary na terenie naszej gminy: Chwarszczany, Kaleńsko, Chlewice i Porzecze. Bardzo ważnym elementem przy tworzeniu tego dokumentu na każdym etapie była partycypacja społeczna czyli: czynny udział społeczeństwa oraz przedstawicieli lokalnych instytucji oraz biznesu.

W efekcie końcowym powstał Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice, inaczej mówiąc plan działań rewitalizacyjnych, jakie zamierzają podjąć wszyscy zainteresowani ożywieniem obszaru zdegradowanego. Został on zapisany
w konkretnej formie i uchwalony przez radę gminy. Stanowić będzie  narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Jesteśmy przekonani, iż jest to kolejny krok w rozwoju – zwłaszcza społecznym  –  naszej gminy, co umożliwi zastopowanie marginalizacji i indywidualizacji życia społecznego, a tym samym wzmocni więzi społeczne i przyczyni się do integracji mieszkańców – zwłaszcza międzypokoleniowej.

Mając na uwadze strategiczne odziaływanie tego dokumentu na nasza gminę chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury programu oraz do zapoznania się z drogą i etapami jego tworzenia. W tym celu zapraszamy na naszą stronę internetową www.boleszkowice.pl, zakładkaPartycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice”

 

Przygotował:

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy PomocowychKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia