Dziś jest: Wtorek 25 września 2018, imieniny: Aurelii i Ładysława

Obsluga techniczna
ALFA TV

XXXIII Sesja Rady Gminy Boleszkowice

14.11.2017

Przewodniczący Rady Gminy Boleszkowice informuje, że w dniu

23 listopada 2017 roku o godz.10.00 odbędzie się

XXXIII Sesja Rady Gminy Boleszkowice w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Stoparek

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1.  otwarcie sesji,

  2.  stwierdzenie quorum,

  3.  przyjęcie proponowanego porządku obrad,

  4.  przyjęcie protokołu z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

 3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 4. Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 5. Informacja z zakresu realizacji strategii rozwoju gminy pod kątem pozyskiwania środków pozabudżetowych (PROW).

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

7)   Podjęcie uchwał w sprawie:

a/   zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok;

b/   określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;

c/   określenia stawek podatku od środków transportowych;

d/  obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do  obliczenia podatku rolnego na  2018r;

e/ dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Namyślin;

f/  sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice  położonej w miejscowości Boleszkowice;

g/   w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3    ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018.

 1.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

10)  Wolne wnioski i informacje.

11)  Zamknięcie obrad.

 Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia