Dziś jest: Czwartek 14 listopada 2019, imieniny: Serafina i Rogera

Obsluga techniczna
ALFA TV

"Żyj bezpiecznie, zdrowo i na sportowo"

23.07.2019

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową:

wersja edytowalna *doc - kliknij

wersja *pdf - kliknij

czytaj więcej...

INFORMACJA

22.07.2019

Szanowni Państwo,

Działając jako Konsultant wsparcia technicznego dla PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. : „1.B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”, pragniemy poinformować, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 12 lipca 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poinformował, iż każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym w dniach: od 16.07.2019 r. do 15.08.2019 r. włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (91 43-05-200), natomiast zaktualizowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz jego uzupełnieniem, jak również dokument odnoszący się do uwag i wniosków wniesionych podczas wcześniejszych konsultacji społecznych dostępne są również na stronie internetowej http://bip.szczecin.rdosgovpl/ w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia

Uwagi i wnioski zgłoszone w tym postępowaniu będą rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Całość dokumentacji dostępna jest również na stronie Projektu  w zakładce: http://bs.rzgw.szczecin.pl/zadania/dokumentacja-srodowiskowa/

w polskiej i niemieckiej wersji językowej.

Z wyrazami szacunku

 

 

Dominika Krzosek
Administrator projektu
Biuro Szczecin


dominika.krzosek@sweco.pl

Sweco Consulting sp. z o.o.
Łyskowskiego
PL-71-641 Szczecin
Nr telefonu +48 91 430 50 70
Fax +48 91 430 50 80
www.sweco.pl

 

czytaj więcej...

XXXII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA

19.07.2019

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

czytaj więcej...

Informatory dotyczące przemocy i bezdomności

18.07.2019

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Poradnik przemoc wobec dziecka

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa – zgodnie z art. 46a  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych

czytaj więcej...

Uwaga!

18.07.2019

czytaj więcej...

« poprzednie 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 416   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia