Dziś jest: Czwartek 23 listopada 2017, imieniny: Klemensa i Amelii

Obsluga techniczna
ALFA TV

E-Składka - jeden przelew na własny rachunek w ZUS

16.10.2017

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

(...)

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOLESZKOWICACH

13.10.2017

Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice

Szczegóły - kliknij

czytaj więcej...

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

13.10.2017

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 78a. 1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli:

  1. w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:

a) zagrożenia życia lub zdrowia,

b) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

c) popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

d) innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku

              - w wyniku wykonywania tej działalności;

  1. działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, z późn. zm.);

  2. w przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą.

3. Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

(...)

czytaj więcej...

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

13.10.2017

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne.

OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowaniu pojemników adresem nieruchomości do której przynależy pojemnik, oraz symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm.

Symbol „P” oznacza, że pojemnik na odpady przynależy do nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika ciąży na właścicielu nieruchomości,
a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest właścicielem pojemnika,
na podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Obowiązek oznakowania pojemników wszedł w życie z dniem 12 sierpnia 2017r., przy czym pojemnik musi zostać oznakowany w terminie 3 miesięcy od wyżej wskazanej daty.

Obowiązek oznakowania pojemników wynika z §3 pkt 1b i 1c uchwały Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 roku, poz. 3331)

MASZ PYTANIA ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA DO BIURA ZGDO:

tel./fax 914615088

+48 726 602 908
+48 609 602 908

e-mail: biuro@zgdo.eu

czytaj więcej...

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED SILNYM WIATREM

12.10.2017

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED SILNYM WIATREM

nr 55, opracowane 12.10.2017 r. , o godzinie 06:05

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar województwo zachodniopomorskie - subregion wewnętrzny

Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 12.10.2017 r. do godz. 20:00 dnia 12.10.2017 r.

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Obowiązują:

Do godz.07:00 dnia 13.10.2017 r. OSTRZEŻENIE nr 54 na SILNY WIATR/1 wydane

o godz.22:40 dnia 11.10.2017r.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Wojciech Szulc

O wystąpieniu zdarzeń wywołanych opisanym zjawiskiem i ich skutkach, proszę niezwłocznie infor-mować stanowisko dyżurne Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

czytaj więcej...

« poprzednie 1 2 3 4 5  [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 330   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia