Dziś jest: Środa 13 listopada 2019, imieniny: Stanisława i Mikołaja

Obsluga techniczna
ALFA TV

OGŁOSZENIE

10.12.2010

II Sesja Rady Gminy w Boleszkowicach

Na podstawie art.20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz § 16 Statutu Gminy Boleszkowice /opubl. w Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 57, poz.1010/ zwołuję II sesję Rady Gminy Boleszkowice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Sesja odbędzie się w dwóch częściach tj. I cześć w dniu 14.12.2010r. i II część sesji w dniu 29.12.2010 r.

Proponowany porządek obrad I części sesji.

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Podjęcie uchwały ws wprowadzenia zmiany do uchwały ws obniżenia  ceny
         skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

3.      Podjęcie uchwały ws ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
         Boleszkowice.

4.      Wytypowanie dwóch radnych do Komisji Przetargowej.

5.      Wnioski i zapytania.

Porządek obrad II części sesji będzie przesłany w terminie późniejszym wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Daniel

czytaj więcej...

Ostrzeżenie Meteorologiczne

08.12.2010
OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYM OPADEM ŚNIEGU, ZAWIEJAMI I ZAMIECIAMI ŚNIEŻNYMI   Nazwa biura: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie OSTRZEŻENIE...

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

08.12.2010

czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

08.12.2010

O G Ł O S Z E N I E

               Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Boleszkowice, iż  zgodnie z  § 5 Regulaminu  "Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boleszkowice " uchwalonego przez Radę Gminy Boleszkowice do obowiązku właściciela nieruchomości należy :

  •  usunięcie błota , śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości,
  •  usuwanie z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z chodnikami, pieszo jezdniami i  drogami – sopli lodowych i nawisów śniegu, po ich powstaniu,
  • obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających ścisłość chodnika. Piasek do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

Zgodnie z powyższym regulaminem

właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

                                                    Wójt Gminy Boleszkowice

                                                          Jan Krzywicki

czytaj więcej...

INFORMACJA

03.12.2010

I Sesja Rady Gminy Boleszkowice

W dniu 2 grudnia w budynku Urzędu  Gminy w Boleszkowicach, odbyła się I Sesja Rady Gminy Boleszkowice.  Na której to zostali zaprzysiężeni Radni VI kadencji oraz nowo wybrany Wójt Gminy Boleszkowice Pan Jan Krzywicki.

Na przewodniczącego Rady został wybrany Pan Lech Daniel, a na zastępcę przewodniczącego Pan Tadeusz Kopaszewski.

Powołane również zostały składy trzech komisji problemowych Rady Gminy Boleszkowice.

Obecny skład Rady Gminy oraz Komisji dostępny jest na stronie BIP – u w zakładkach: Rada oraz Komisje.

 

  

GALERIA FOTO

czytaj więcej...

« poprzednie 1 ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375  [376] 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... 415   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia