Dziś jest: Poniedziałek 21 października 2019, imieniny: Urszuli i Hilarego

Obsluga techniczna
ALFA TV

OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYM OPADEM ŚNIEGU

10.12.2010

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED INTENSYWNYM OPADEM ŚNIEGU

nr 74/10, opracowane dnia 10 grudnia 2010 r., o godzinie 13.49

 

Zjawisko:  Intensywne opady śniegu, Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 21:00 dnia 10.12.2010 do godz. 10:00 dnia 11.12.2010
Obszar:  województwo zachodniopomorskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 6 do 10 cm, na wschodzie województwa lokalnie do 15 cm. Od godziny 02:00 dnia 11.12.2010
przewiduje się postępujące od zachodu opady deszczu ze śniegiem, które lokalnie będą marzły
i powodowały gołoledź.

Opracował: dyżurny synoptyk: Mariusz Pilipczuk

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

10.12.2010

II Sesja Rady Gminy w Boleszkowicach

Na podstawie art.20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz § 16 Statutu Gminy Boleszkowice /opubl. w Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 57, poz.1010/ zwołuję II sesję Rady Gminy Boleszkowice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Sesja odbędzie się w dwóch częściach tj. I cześć w dniu 14.12.2010r. i II część sesji w dniu 29.12.2010 r.

Proponowany porządek obrad I części sesji.

1.      Sprawy regulaminowe.

2.      Podjęcie uchwały ws wprowadzenia zmiany do uchwały ws obniżenia  ceny
         skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

3.      Podjęcie uchwały ws ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
         Boleszkowice.

4.      Wytypowanie dwóch radnych do Komisji Przetargowej.

5.      Wnioski i zapytania.

Porządek obrad II części sesji będzie przesłany w terminie późniejszym wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Daniel

czytaj więcej...

Ostrzeżenie Meteorologiczne

08.12.2010
OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYM OPADEM ŚNIEGU, ZAWIEJAMI I ZAMIECIAMI ŚNIEŻNYMI   Nazwa biura: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie OSTRZEŻENIE...

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

08.12.2010

czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

08.12.2010

O G Ł O S Z E N I E

               Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Boleszkowice, iż  zgodnie z  § 5 Regulaminu  "Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boleszkowice " uchwalonego przez Radę Gminy Boleszkowice do obowiązku właściciela nieruchomości należy :

  •  usunięcie błota , śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości,
  •  usuwanie z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z chodnikami, pieszo jezdniami i  drogami – sopli lodowych i nawisów śniegu, po ich powstaniu,
  • obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających ścisłość chodnika. Piasek do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

Zgodnie z powyższym regulaminem

właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

                                                    Wójt Gminy Boleszkowice

                                                          Jan Krzywicki

czytaj więcej...

« poprzednie 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373  [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 413   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia