Dziś jest: Niedziela 20 września 2020, imieniny: Filipiny i Eustachego

Obsluga techniczna
ALFA TV

PRZENIESIENI W ŚWIAT PIERWSZYCH JASKINIOWCÓW

26.04.2013

Uczniowie klas drugich i trzeciej przeżyli jeden dzień szkolny z pierwszą prehistoryczną rodziną na świecie podczas wycieczki do kina w Gorzowie Wlkp.

Wspólnie obejrzana bajka „Krudowie” była nie tylko źródłem humoru, ale także pozwoliła zrozumieć, że pewne sztywne zasady ulegają dezaktualizacji na skutek pięcia do przodu cywilizacji. Morał bajki wskazywał na to, że należy kierować się zasadami, choć czasami konieczne jest łamanie tzw. „sztywności” umysłu.

Wszyscy bawili się doskonale i czekają na kolejny wyjazd integracyjny.

 

Aleksandra Rutkowska

Galeria

czytaj więcej...

CZY TO JUŻ "DZIWNA CHOROBA" ?- CZYLI UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA

26.04.2013

Sprawa jest coraz bardziej poważna, badania wskazują, iż zwiększa się procent uzależnionych od komputera i Internetu wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Ogromnej rangi nabierają, zatem działania profilaktyczne już wśród najmłodszych dzieci
w celu wskazania niebezpieczeństw wirtualnego świata.

            Najmłodsi uczniowie z koła zainteresowań „Mały Odkrywca” klas I-III doskonale wiedzą, co czyha na nich w e-świecie. Zgodnie z przesłaniem naszej bezpiecznej i przyjaznej szkoły, na zajęciach koła miały miejsce szeroko zakrojone działania profilaktyczne (...)

czytaj więcej...

Ogłoszenie

26.04.2013

INFORMUJEMY, ŻE DNIA

2 maja 2013 r.

URZĄD GMINY BĘDZIE NIECZYNNY

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

czytaj więcej...

Rusza projekt "Twórcza Szkoła"

25.04.2013

Fundacja Kształcenia Kreatywnego w Górzycy w dn. 27.03.2013 r. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie realizacji projektu
pt. „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Boleszkowice (powiat myśliborski, woj. Zachodniopomorskie) w okresie od 01.04.2013 do 28.02.2015 r. i jest skierowany do 266 uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach oraz do 20 nauczycieli. Całkowity budżet projektu wynosi 1 009 652,35 PLN, z czego 946 602,35 PLN stanowi dofinansowanie, a 63 050,00 PLN to wkład własny Beneficjenta i Partnera projektu. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Boleszkowicach oraz podniesienie jakości kształcenia w ww. szkołach poprzez wdrożenie dwóch programów rozwojowych.

W ramach projektu w pierwszej kolejności zgodnie z harmonogramem zostaną przeprowadzone szkolenia z budowania zespołu oraz innowacyjnych metod nauczania obejmujące m.in. Trening twórczości, Tworzenie autorskich programów nauczania, Praca metodą projektów oraz szkolenia z budowania zespołu. Dyrektorzy szkół skorzystają z coachingu z zakresu umiejętności zarządzania kadrą i rozwoju zawodowego oraz ze specjalistycznego doradztwa,
w ramach, którego powstaną plany rozwoju szkoły zawierające plan podziału zadań, odpowiedzialności, monitoring i ewaluację planu. Ponad to nauczyciele skorzystają z wyjazdu studyjnego do Radowa Małego, którego celem jest pokazanie i zainspirowanie nauczycieli innowacyjnymi metodami nauczania prowadzonymi w innych placówkach edukacyjnych.

Poza ww. opisanymi działaniami skierowanymi do dyrektorów i nauczycieli projekt ma przede wszystkim na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Boleszkowicach poprzez realizację szeregu zajęć pozalekcyjnych, m.in. kształtujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, podnoszących wiedzę o możliwościach wyboru ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego, rozwijających umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego przy użyciu interaktywnych programów nauczania i tablicy interaktywnej, kształtujących i rozwijające umiejętność czytania, pisania i rozumowania, kształcących umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, kształcących umiejętność stosowania nowych technologii i urządzeń ICT – mobilna edukacja. Oprócz przedstawionych zajęć dla uczniów zaplanowano mnóstwo interesujących wycieczek, m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Wolińskiego Parku Narodowego, do teatrów i filharmonii oraz zakładów pracy, itp.

W ramach projektu zostaną doposażone szkoły w Boleszkowicach poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnego sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi. Uczniowie będą pracować przyużyciu tablic interaktywnych, tabletów, projektorów, drukarek, kamer i aparatów fotograficznych. Wszystko po to, aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkół w Boleszkowicach oraz zainteresować uczniów zajęciami i pobudzić ich do aktywności. Dzięki możliwościom zaproponowanym w projekcie uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje, podnosić kompetencje, jak również wyrównywać szanse edukacyjne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej...

Niedziela Palmowa w tradycji naszej szkoły

25.04.2013

   Zgodnie z tradycją Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach , uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami przygotowali 4 metrowe palmy , które zostały zaniesione do naszego Kościoła , aby upamiętnić uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Należy tu wspomnieć , że zwyczaj robienia palm przez uczniów naszej szkoły, został zapoczątkowany przez Panią Wandę Rumińską – pierwszego dyrektora Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach .

                                                                                                             Opracowała: Renata Kędzia

czytaj więcej...

« poprzednie 1 ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342  [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... 470   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia