Dziś jest: Czwartek 09 lipca 2020, imieniny: Zenona i Weroniki

Obsluga techniczna
ALFA TV

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane- wnioski od środy !!!

29.06.2020

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

 

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
    w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

 

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl

czytaj więcej...

Świadczenie 300+: Składanie wniosków przez Bank

29.06.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start "300 +" w wersji elektronicznej można składać

od 01 lipca 2020 roku. 

Składanie wniosków przez Bank- KLIKNIJ

czytaj więcej...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie otwarty dla mieszkańców Gminy Boleszkowice!!!

26.06.2020

26.06.2020 r. Wójt Gminy Boleszkowice Pan Jan Krzywicki oraz Burmistrz Dębna Pan Grzegorz Kulbicki podpisali porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Dębno realizacji zadania publicznego przez Gminę Boleszkowice w zakresie pomocy społecznej polegającej na umożliwieniu mieszkańcom Gminy Boleszkowice korzystania z zakresu usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie typu ABC.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla:

  • osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
  • osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
  • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).

Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

w godzinach od 7.15 do 15.15.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Boleszkowice, którzy potrzebują wsparcia, opieki i pomocy oferowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie do kontaktu:


Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie,

 ul. Mickiewicza 36, 74-400 Dębno,

tel. 798 680 809,
Kierownik Pani Małgorzata Zagórska - tel. 509 821 252,
Adres email: sdsdebno@wp.pl

 

czytaj więcej...

Gmina Boleszkowice ponownie złożyła wniosek do programu zakupu laptopów dla szkół!

26.06.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej 15 maja uruchomiło drugi program pt.: „Zdalna szkoła +” na którego cel przeznaczyło 180 milionów złotych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratorium Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci- rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej.

W związku z powyższym Gmina Boleszkowice złożyła wniosek w ramach ww. projektu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 44 973,00 zł, co pozwoliło na zakup 19 wysokiej jakości laptopów.

26.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach miało miejsce przekazanie przez Wójta Pana Jana Krzywickiego na ręce Pani Dyrektor Sylwii Łaskarzewskiej- Pacewicz sprzętu komputerowego, który zgodnie

z ideą Programu ma tymczasowo ułatwić potrzebującym uczniom, zdalną realizację podstawy programowej w domach.

Pani Dyrektor jako przedstawiciel Zespołu Szkół w Boleszkowicach najlepiej zna sytuację uczniów, którym zgodnie z umową użyczy otrzymany z Gminy sprzęt.

 

 

czytaj więcej...

Ogłoszenie

25.06.2020

 

czytaj więcej...

« poprzednie 1 2 3  [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 463   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia