Dziś jest: Niedziela 26 marca 2017, imieniny: Teodora i Emanuela

Obsluga techniczna
ALFA TV

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

10.03.2017

Zebranie Wiejskie w sprawie zmiany przedsięwzięć  / ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach  funduszu sołeckiego w roku 2017 organizowane przez Sołtysa Wsi Wysoka, które odbędzie się w dniu  17 marca  2017 r. tj.  piątek o godz.1700 w świetlicy wiejskiej w Wysokiej.

Proponowany porządek zebrania;

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie jego prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad i wybór protokolanta zebrania.

  2.  Zgłoszenie zmian przedsięwzięć / ich zakresu do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku2017 r. Dyskusja

  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć / ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2017r.

  4. Wystąpienie Pani Sekretarz Gminy Boleszkowice .

  5. Sprawy rożne.

  6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznacza się na  dzień 17 marca 2017r . godz.17:15        

Serdecznie z zachęcam wszystkich  mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu     

                                                     

                                                        Sołtys wsi Wysoka

                                       /-/ Elżbieta Potapińska

czytaj więcej...

Spotkanie robocze ws "Grantów sołeckich 2017"

08.03.2017

6 marca w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy –Jana Krzywickiego, Sekretarz Gminy-Anny Sobczyńskiej , p.o Dyrektora GCKiBP –Ewy Walczak oraz pracowników referatu promocji z sołtysami oraz przedstawicielami rad sołeckich. Omówiono wiele aktualnych spraw z zakresu Funduszu Sołeckiego oraz nowych możliwości pozyskania pieniędzy na sołectwa. Jednym z najważniejszych tematów, było omówienie zasad oraz celu Konkursu Marszałka „Granty sołeckie 2017”.

Podczas spotkania Wójt przedstawił propozycje nowych przedsięwzięć, które będą realizowane w gminie w 2017 roku. Ruszy konkurs „Nestle porusza Polskę”, w której gminy mogą wygrać siłownie zewnętrzne. Padła propozycja, że najlepszą lokalizacją będzie miejscowość Gudzisz. Więcej informacji już wkrótce na stronie Gminy Boleszkowice. Planuje się sporo imprez plenerowych oraz jedną dużą imprezę na początku czerwca pod nazwą „Akademia Zdrowego Człowieka” , która będzie kulminacją imprez letnich „Żyj bezpiecznie zdrowo i na sportowo”.

Pan Krzysztof Fira omówił regulamin konkursu oraz cele.  Głównym celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw. Padło wiele propozycji ze strony sołtysów , które zostały spisane i które będą omówione na następnym spotkaniu w dniu 10 marca 2017 o godz. 10.00 w Sali Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

galeria

Emilia Juchniewicz

referat promocji

czytaj więcej...

Darmowe jabłka dla mieszkańców - podsumowanie akcji.

07.03.2017

Akcja "Jabłko” w Gminie Boleszkowice

W poniedziałek 27 lutego zorganizowano bezpłatną dostawę jabłek dla mieszkańców naszej gminy. Akcja odbyła się na placu obok budynku Urzędu Gminy . Do rozdania mieliśmy przeszło 20 ton smacznych polskich jabłek! Skala przedsięwzięcia była naprawdę spora, o czym przekonali się nie tylko oczekujący w kolejce po owoce, lecz również wszyscy zaangażowani w poniedziałkową akcję. Owoce w poszczególnych sołectwach były rozdysponowane przy udziale sołtysów.

Darczyńcą samych owoców był Caritas Polska i  Bank Żywności. Owoce pochodzą w głównej mierze od polskich sadowników, którzy nie mogli wyeksportować swoich towarów na wschód. Rajski owoc dotarł do Boleszkowic tirem. Rozdysponowanie całej dostawy zajęło niespełna trzy godziny!

Wójt Gminy Boleszkowice składa serdeczne podziękowania: Sołtysom Wsi za pomoc w rozdysponowaniu jabłek oraz za zbieranie podpisów na listach odbioru owoców, Zakładowi Usług Komunalnych w Boleszkowicach oraz wszystkim innym, którzy byli zaangażowani w pomoc przy akcji.

galeria

Emilia Juchniewicz

referat promocji

czytaj więcej...

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry w Boleszkowicach

07.03.2017

W dniu 02.03.2017 r. w miejscowości Boleszkowice, w sali remizy OSP odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry. Spotkanie odbyło się w oparciu o wypracowane stanowisko, polegające na organizacji zgromadzenia ogólnego na terenie każdej gminy będącej członkiem Związku. Spotkanie miało charakter otwarty o czym informowaliśmy w powszechnie rozpropagowanych ogłoszeniach skierowanych do sołtysów z terenu Gminy Boleszkowice wraz z umieszczeniem stosownej informacji na stronie internetowej urzędu. W zgromadzeniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie z gmin członkowskich związku, radni Gminy Boleszkowice, sołtysi oraz mieszkańcy. Głównym tematem spotkania była sytuacja finansowa Gminy Boleszkowice w aspekcie gospodarki odpadami. Przedstawiono informacje dotyczące zadłużenia mieszkańców naszej gminy w kwocie ok. 13 tyś zł oraz informacje o ilości zebranych odpadów (w 2016 roku odebrano łącznie 684 tony odpadów). Spotkanie było bardzo owocne o pozyskaną wiedzę oraz przedstawione informacje.

galeria

Marcin Lazer

referat gospodarki i ochrony środowiska

czytaj więcej...

Konkurs Wilkanocny

07.03.2017

czytaj więcej...

« poprzednie 1 2 3  [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 302   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia